کومین زاد یدک

آموزش سرویس و نگهداری از دیزل ژنراتور

  • آموزش سرویس های دوره ای
  • آشنایی با عملکرد سیستم توربو شارژر
  • نحوه شستشوی موتور با محلول Restore
  • آشنایی با انواع باطری و باطری شارژر
  • چگونگی استفاده از هیتر آب موتور
  • نحوه تست و بارگذاری روی دیزل ژنراتور
  • آشنایی با نوع روغن مورد استفاده در دیزل ژنراتور
  • آشنایی با مایع خنک کننده در موتور (Coolant)