کومین زاد یدک

تقویم آموزشی سیستم های تجدیدپذیر

 

                    کارگاه انتقال تجربیات پروژه های خورشیدی

                                                  بررسی  چالش های اخذ مجوزها 
                                                 آشنایی با تصویب نامه های دولت
                                                 نکات خرید تجهیزات از کمپانی های خارجی
                                                 قیمتگذاری سیستم های خورشیدی
                                                 نکات حائز اهمیت در عقد قراردادهای خورشیدی
                                                 تهیه برنامه زمانبندی بر اساس MS Project
                                               

                                                                                                  اطلاعات بیشتر و ثبت نام                     کارگاه عملی اجرای سیستم خورشیدی On-Grid و Off-Grid

                                                  اجرای یک سیستم خورشیدی از صفر تا صد 
                                                 برپا سازی استراکچر 
                                                 سر بندی اینورتر
                                                 هم بندی پنل ها
                                                 انالیز میزان ورودی و خروجی
                                                 مانیتورینگ
                                               

                                                                                                  اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

                    چهاردهمین دوره تخصصی اجرایی طراحی سیستم های خورشیدی 

                                                  مقدمه ای بر انرژی خورشیدی 
                                                 نکات و ملاحضات تجهیزات سیستم های خورشیدی
                                                 استاندارد های تجهیزات
                                                 طراحی سیستم های خورشیدی متصل به شبکه و منفصل از شیکه
                                                 بهره برداری و نگهداری از سیستم ها
                                                 سیستم مانیتورینگ
                                                 ملاحظات نصب سیستم ها

                                                                                                 

                                                                                                    اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

                    وبینارالزامات نیروگاه های متصل به شبکه  

                                                اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری ایران 
                                                 مراحل اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی از توزیع برق
                                                 پارامترهای مهم در بررسی سایت های استقرار سیستم خورشیدی 
                                                 بررسی یک نمونه از قرارداد خرید تضمینی برق

   


                                                                                                  اطلاعات بیشتر و ثبت نام


                     آنالیز اقتصادی نیروگاه های خورشیدی مگاواتی

                                                  مفاهیم اقتصاد مهندسی
                                                 مفاهیم فتوولتاییک
                                                 روند اخذ مجوز و فرایندهای اجرا
                                                 معرفی طرح های تشویقی
                                                 BOM
                                                 تخمین سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری
                                               

                                                                                                  اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

                     راه اندازی نرم افزاری تجهیزات سیستم های خورشیدی

                                                 نحوه مانیتورینگ و راه اندازی محصولات ویکترون از طریق گوشیهای هوشمند
                                                 تنظیمات پیشرفته اینورتر و اینورترشارژرهای ویکترون با نرم افزار
                                                 برسی تمام قابلیت های محصولات ویکترون
                                                 برسی تفاوت های محصولات مشابه
                                                 برسی اجمالی سیستم های ESS (آینده انرژی)

                                                                                                 

                                                                                                    اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

                     راه اندازی نرم افزار خورشیدی

                                                 نحوه مانیتورینگ و راه اندازی محصولات ویکترون از طریق گوشیهای هوشمند
                                                 تنظیمات پیشرفته اینورتر و اینورترشارژرهای ویکترون با نرم افزار
                                                 برسی تمام قابلیت های محصولات ویکترون
                                                 برسی تفاوت های محصولات مشابه
                                                 برسی اجمالی سیستم های ESS (آینده انرژی)

                                                                                                 

                                                                                                    اطلاعات بیشتر و ثبت نام