کومین زاد یدک

تقویم آموزشی سیستم های تجدیدپذیر

 

                     کارگاه عملی اجرای سیستم خورشیدی On-Grid و Off-Grid

                                                  اجرای یک سیستم خورشیدی از صفر تا صد 
                                                 برپا سازی استراکچر 
                                                 سر بندی اینورتر
                                                 هم بندی پنل ها
                                                 انالیز میزان ورودی و خروجی
                                                 مانیتورینگ
                                               

                                                                                                  اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

                     دوازدهمین دوره تخصصی اجرایی طراحی سیستم های خورشیدی 

                                                  مقدمه ای بر انرژی خورشیدی 
                                                 نکات و ملاحضات تجهیزات سیستم های خورشیدی
                                                 استاندارد های تجهیزات
                                                 طراحی سیستم های خورشیدی متصل به شبکه و منفصل از شیکه
                                                 بهره برداری و نگهداری از سیستم ها
                                                 سیستم مانیتورینگ
                                                 ملاحظات نصب سیستم ها

                                                                                                 

                                                                                                    اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

                    وبینارالزامات نیروگاه های متصل به شبکه  

                                                اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری ایران 
                                                 مراحل اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی از توزیع برق
                                                 پارامترهای مهم در بررسی سایت های استقرار سیستم خورشیدی 
                                                 بررسی یک نمونه از قرارداد خرید تضمینی برق

   


                                                                                                  اطلاعات بیشتر و ثبت نام


                     آنالیز اقتصادی نیروگاه های خورشیدی مگاواتی

                                                  مفاهیم اقتصاد مهندسی
                                                 مفاهیم فتوولتاییک
                                                 روند اخذ مجوز و فرایندهای اجرا
                                                 معرفی طرح های تشویقی
                                                 BOM
                                                 تخمین سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری
                                               

                                                                                                   اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

                     راه اندازی نرم افزاری تجهیزات سیستم های خورشیدی

                                                 نحوه مانیتورینگ و راه اندازی محصولات ویکترون از طریق گوشیهای هوشمند
                                                 تنظیمات پیشرفته اینورتر و اینورترشارژرهای ویکترون با نرم افزار
                                                 برسی تمام قابلیت های محصولات ویکترون
                                                 برسی تفاوت های محصولات مشابه
                                                 برسی اجمالی سیستم های ESS (آینده انرژی)

                                                                                                 

                                                                                                    اطلاعات بیشتر و ثبت نام