کومین زاد یدک

تقویم آموزشی سیستم های تجدیدپذیر

                      کارگاه انتقال تجربیات پروژه های خورشیدی

                                                 
                                                  بررسی فرایند انجام مناقصات
                                                 شاخص های امتیاز آور در  ارزیابی مناقصات
                                                 تجزیه و تحلیل اطلاعات در اعلام قیمت پروژه ها
                                                 نحوه ارتباط پیمانکار با کارفرما
                                                 مستندسازی مدارک پروژه
                                               

                                                                                                  اطلاعات بیشتر و ثبت نام
                     کارگاه عملی اجرای سیستم خورشیدی On-Grid و Off-Grid

                                                  اجرای یک سیستم خورشیدی از صفر تا صد 
                                                 برپا سازی استراکچر 
                                                 سر بندی اینورتر
                                                 هم بندی پنل ها
                                                 انالیز میزان ورودی و خروجی
                                                 مانیتورینگ
                                               

                                                                                                  اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

                    پانزدهمین دوره تخصصی اجرایی طراحی سیستم های خورشیدی 

                                                  مقدمه ای بر انرژی خورشیدی 
                                                 نکات و ملاحضات تجهیزات سیستم های خورشیدی
                                                 استاندارد های تجهیزات
                                                 طراحی سیستم های خورشیدی متصل به شبکه و منفصل از شیکه
                                                 بهره برداری و نگهداری از سیستم ها
                                                 سیستم مانیتورینگ
                                                 ملاحظات نصب سیستم ها

                                                                                                 

                                                                                                    اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

                    وبینارالزامات نیروگاه های متصل به شبکه  

                                        اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری ایران 
                                                 مراحل اخذ مجوز نیروگاه خورشیدی از توزیع برق
                                                 پارامترهای مهم در بررسی سایت های استقرار سیستم خورشیدی 
                                                 بررسی یک نمونه از قرارداد خرید تضمینی برق

   


                                                                                                  اطلاعات بیشتر و ثبت نام


                     آنالیز اقتصادی نیروگاه های خورشیدی مگاواتی

                                                  مفاهیم اقتصاد مهندسی
                                                 مفاهیم فتوولتاییک
                                                 روند اخذ مجوز و فرایندهای اجرا
                                                 معرفی طرح های تشویقی
                                                 BOM
                                                 تخمین سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری
                                               

                                                                                                  اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 
                     کارگاه انتقال تجربیات کسب و کار در امارات

                                                 
                                                  ثبت شرکت در امارات
                                                 بررسی فضای کسب و کار در امارات
                                                 روش جذب نیرو
                                                 نآشنایی با سازمان ها و ارگان های کشور امارات
                                                 خسارات ناشی از عدم آشنایی با قوانین و مقررات
                                               

                                                                                                  اطلاعات بیشتر و ثبت نام