کومین زاد یدک

ثبت نام آموزش انرژی نو

توجه داشته باشيد كه دقيقاً براساس اطلاعات وارده در فرم ثبت نام در كلاس‌ مربوطه ثبت نام خواهيد شد لذا خواهشمند است در درج اطلاعات فرم نهايت دقت را مبذول فرمائيد.
همچنین برای ثبت نام در چند دوره، کد دوره ها را مانند نمونه زیر وارد نمایید.
مثال: TS-B, TS-A ,...


registration poster
مقدار فیلد اجباری است.