کومین زاد یدک

خدمات پس از فروش مولد های دیزلی و گازسوز

 

 1. خدمات مهندسی (جلسات فنی)
 2. ارائه مدارک و مستندات فنی
 3. ارائه نقشه های سایت
 4. بازدید از سایت
 5. نظارت بر نصب
 6. نصب تجهیزات
 7. راه اندازی
 8. عیب یابی و رفع اشکال
 9. تعمیرات(جزئی و کلی)
 10. سرویس ادواری
 11. بازدید دوره ای
 12. آموزش