کومین زاد یدک

تقویم آموزشی مولدهای دیزلی

 

                        انتخاب، نحوه نصب اپراتوری وسرویس
                     نگهداری از مولدهای دیزلی 
22-24 اردیبهشت 99

                                                 انتخاب و سایزینگ ژنراتور 
                                                 نحوه طراحی اتاق و فونداسیون دیزل ژنراتور
                                                 محاسبه مساحت ورودی و خروجی هوای دیزل ژنراتور
                                                 آشنایی با انواع بازشوی های اتاق دیزل ژنراتور
                                                 انواع باطری و باطری شارژر - نحوه صحیح شارژ باطری
                                                 نحوه تست و بارگذاری روی دیزل ژنراتور (ISO8528)
                                                 آلترناتور ( PMG, AREP, SHUNT)

                                                                                                 

                                                                                                    اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

 

       


                                                                                             

  

                                                                                     

 

 

                                                                                  

انتخاب و سایزینگ ژنراتور نحوه طراحی اتاق و فونداسیون دیزل ژنراتور محاسبه مساحت ورودی و خروجی هوای دیزل ژنراتور آشنایی با انواع بازشوی های اتاق دیزل ژنراتور