کومین زاد یدک

پرسش های متداول

1. پارامترهای موثر در انتخاب یک مولد برق کدامند؟

الف)حداکثر و حداقل بار موجود در سایت 
ب)نوع سوخت مولد 
پ) ولتاژ 
ت) فرکانس
ث) نوع کارکرد مولد ( اضطراری یا دائم کار) ، تعیین مکان نصب (دما و ارتفاع از سطح دریا)


2.انجام ندادن سرویس های دوره ای در مولد ها ، چه اشکالاتی را در پی خواهد داشت؟

الف) عدم کارایی مناسب در زمان استفاده از مولد
ب) آسیب دیدن اجزای داخلی موتور


3.انواع گرم کن ها ( هیتر) در یک مولد کدامند؟

الف) سوخت 
ب) آب 
پ) روغن
ت)باطری 
ث)تابلو کنترل


4.کنترل فاز در یک تابلوی چنچ اور چه پارامتر هایی را کنترل می کنند؟

الف) کاهش یا افزایش ولتاژ

ب) جهت چرخش سه فاز

پ) تشخیص قطع بودن هر سه و یا یکی از فاز ها


5.قسمت های اصلی یک اتاق مولد جهت طراحی کدامند؟

الف) ابعاد اتاق از لحاظ جایگذاری مولد  درون آن

ب) دریچه های ورود و خروج هوا (دمپر ها و لوورها)

پ) تابلوی قدرت و یا چنچ اور

ت) تانکر سوخت روزانه


6.استفاده از ضد یخ ، ضد جوش در آب رادیاتور چه خاصیتی برای کارکرد مولد دارد؟

الف) افزایش نقطه جوش و کاهش نقطه انجماد در آب رایاتور

ب) جلوگیری از خوردگی موتور در قسمت Coolant


7.انواع باتری های قابل استفاده برای مولد های برق کدام اند؟

الف) Lead Acid - باتری خشک

ب) Sealed Acid    - باتری اتمی

ج)Ni – Ca   - باتری نیکل کادمیوم

انرژی های نو چیست؟

تست