کومین زاد یدک

» منو » پروژه ها » سیستم خورشیدی » آذربایجان شرقی » بناب

پروژه سیستم خورشیدی

توزیع برق شهرستان بناب

آذربایجان شرقی - بناب 5kw On-Grid تابستان 93

بیشتر

مسجد میر غفور

آذربایجان شرقی - بناب 5kw Om - Grid تابستان 93

بیشتر

دبیرستان دخترانه شاهد روشنایی قلم

آذربایجان شرقی - بناب 5kw On-Grid تابستان 93

بیشتر

هنرستان پسرانه کار و دانش شهید مصطفی خمینی

آذربایجان شرقی - بناب 5kw On - Grid تابستان 93

بیشتر