کومین زاد یدک

» منو » پروژه ها » سیستم خورشیدی » آذربایجان شرقی » صوفیان

پروژه سیستم خورشیدی

توزیع برق شهرستان صوفیان

آذربایجان شرقی - صوفیان 5kw On-Grid تابستان 93

بیشتر

دبیرستان شهدای صوفیان

اذر بایجان شرقی - صوفیان 5kw On-Grid تابستان 93

بیشتر