کومین زاد یدک

» منو » پروژه ها » سیستم خورشیدی » آذربایجان شرقی » عجب شیر

پروژه سیستم خورشیدی

توزیع برق شهرستان عجب شیر

استان آذربایجان شرقی - عجب شیر 10kw On-Grid تابستان 93

بیشتر

مسجد شیری

استان آذربایجان شرقی - عجب شیر 5kw On Grid تابستان 1393

بیشتر

دبیرستان دخترانه صدیقه کبری

استان آذر بایجان شرقی - عجب شیر ظرفیت 5kw-On Grid تابستان 1393

بیشتر