کومین زاد یدک

» منو » پروژه ها » سیستم خورشیدی » آذربایجان شرقی » مراغه

پروژه سیستم خورشیدی

توزیع برق شهرستان مراغه

آذربایجان شرقی - مراغه 25kw On-Grid تابستان 93

بیشتر

مسجد مصلی - مراغه

آذربایجان شرقی - مراغه 5kw On - Grid تابستان 93

بیشتر

مسجد چهل پای پایین

آذربایجان شرقی - مراغه 5kw On-Grid تابستان 93

بیشتر

دبیرستان امام خمینی (ره)

آذربایجان شرقی - مراغه 5kw On - Grid تابستان 93

بیشتر