کومین زاد یدک

» منو » پروژه ها » سیستم خورشیدی » آذربایجان شرقی » هشترود

پروژه سیستم خورشیدی

توزیع برق شهرستان هشترود

آذربایجان شرقی - هشترود 5kw On - Grid تابستان 93

بیشتر

مسجد جامع هشترود

آذربایجان شرقی - هشترود 5kw On - Grid تابستان 93

بیشتر

دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی

اذربایجان شرقی - هشترود 5kw On-Grid تابستان 93

بیشتر