کومین زاد یدک

» منو » پروژه ها » سیستم خورشیدی » همدان » همدان

پروژه سیستم خورشیدی

اداره کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان

همدان - همدان 10kw Off-Grid زمستان 96

بیشتر