کومین زاد یدک

پروژه سیستم خورشیدی

اداره کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان

 

  • همدان - همدان
  • 10kw Off-Grid
  • زمستان 96