کومین زاد یدک

ویدیو های آموزشی رایگان

امروزه با کاهش مصرف سوخت های فسیلی در جهان،استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر که آلایندگی زیست‌محیطی
 نداشته باشند، نقش پر رنگی در سبد انرژی کشورهای بدست آورده زیرا راه‌کاری اساسی در دستیابی به توسعه پایدار است. بهره وری بهینه و صحیح تجهیزات سیستم خورشیدی از الزامات استفاده از انرژی تجدید پذیر می باشد به عبارت دیگر، می توان چنین گفت که بهره وري، عبارت است از به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع و شیوه اي عملی در کاهش هزینه، به منظور گسترش بهبود معیارهاي بهره وری به شکلی که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان باشد. با توجه به .موارد اعلام شده نحوه عملکرد و ره اندازی اینورتر خورشیدی مستقل از شبکه به حضورتان ارائه می گردد