کومین زاد یدک

مقالات

چرا موتورها روغن سوزی دارند؟ 

 این یک واقعیت است که اغلب موتورها مقداری روغن سوزی دارند. اکثریت سازنده ها مصرف یک چهارم میزان روغن در 1500 مایل را امری طبیعی میدانند.البته باید اشاره کرد که در برخی موارد استفاده از موتور این مصرف روغن در 1000 مایل اتفاق می افتد.
 با توجه به تقاضای مصرف کننده ها برای مصرف بهینه تر سوخت، سازنده ها چند تغییر را در موتور برای رسیدن به این هدف ایجاد میکنند.این تغییرات روی میزان روغن سوزی موتور ها تاثیر میگذارند ولی قابل قبول است.
یکی از این تغییرات که برای رسیدن به این صرفه اقصادی مصرف سوخت انجام می شود عوض کردن نوع رینگ پیستون ها است. بالاترین میزان اصطکاک در محلی ایجاد می شود که رینگ ها با سیلندر در تماسند.
تنش بالاتر رینگ بیشترین تاثیر را در تمیزکاری روغن از دیواره سیلندر در مسیر حرکت رو به پایین دارد. به منظور کاهشاین اصطکاک و رسیدن به مصرف سوخت بهینه تر سازنده های موتور این تنش را کاهش می دهند.
 این کاهش تنش رینگ باعث میشود تا مقدار کمی روغن از رینگ ها عبورکند و به محفظه احتراق وارد شود جایی که میسوزد و ایجاد روغن سوزی میکند.
 این اولیه ترین دلیل میزان نرمال روغن سوزی در موتور است. تغییر دیگری که در مصرف روغن تاثیر میگذارد سبکتر کردن(رقیق کردن )آن است. درجه روغن هایی که در بازار وجود دارد برای روغنکاری بهتر قطعات داخلی موتور در فصول سرد کاهش پیدا میکند یعنی رقیق تر می شوند. این روغن رقیق تر تمایل دارد تا از رینگ پیستون عبور کند و به محفظه احتراق وارد شود.
استفاده از روغن رقیق تر باعث عبور روغن از آب بندی و واشر ها می شود که معمولا برای روغن غلیظ تر این اتفاق نمی افتد. موتور هایی با موتور استاندارد که یک چهارم روغن در کمتر از 1000مایل مصرف میکنند باید مورد آزمایش قرار گیرند تا دلیل آن مشخص شود. مصرف بالای یک چهارم در 500 مایل میتواند اثرات مخربی را روی قطعات موتور بگذارد.

 

 

 

 

 نویسنده: اقای مهندس اسکندری

دیدگاه ها

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید