کومین زاد یدک

درخواست جلسه

درخواست جلسه در خصوص کاهش هزینه های انرژی در ساختمان

سرفصلهای جلسه :

  1. بررسی لزوم استفاده از برق اضطراری در مجموعه های مسکونی و اداری
  2. نحوه انتخاب صحیح مولد برق متناسب با مصرف مجموعه
  3. بررسی انتخاب محل مناسب جهت نصب مولد برق
  4. انجام سرویس و نگهداری بموقع از مولد برق
  5. تهیه قطعات اصلی جهت انجام سرویس مولد برق
  6. آماده به کار بودن مولد برق هنگام قطع برق شهر
  7. بکارگیری لوازم جانبی مولد برق مانند باتری شارژر و هیتر
  8. استفاده از روشنایی های کم مصرف

جهت برقراری ارتباط با شماره تلفن 42810-021 داخلی 105 و یا شماره تلفن
همراه 7292 819 0912 حاصل فرمائید.

مقدار فیلد اجباری است.