کومین زاد یدک

معرفی دوره های آموزشی انرژی های تجدیدپذیر

هشتمین دوره تخصصی اجرایی طراحی سیستم های خورشیدی- 3 الی 5 مرداد ماه 1396

 

 • مقدمه ای بر انرژی خورشیدی
 • نکات و ملاحظات تجهیزات سیستم های خورشیدی
 • استاندارد های تجهیزات
 • طراحی سیستم های خورشیدی متصل به شبکه و منفصل از شبکه
 • بهره برداری و نگهداری از سیستم ها
 • سیستم مانیتورینگ
 • ملاحظات نصب سیستم ها

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

 • بررسی انواع انرژی های تجدیدپذیر
 • مبانی سیستم های فتوولتائیک
 • سیستم های خورشیدی متصل به شبکه
 • سیستم های خورشیدی منفصل از شبکه
 • ایستگاه مانیتورینگ تشعشع 
 • تحلیل داده ها بر اساس مانیتورینگ

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

 • بررسی انواع انرژی های تجدیدپذیر
 • مبانی سیستم های توربین بادی
 • سیستم های توربین بادی متصل به شبکه
 • سیستم های توربین بادی منفصل از شبکه
 • ایستگاه مانیتورینگ سرعت باد 
 • تحلیل داده ها بر اساس مانیتورینگ

اطلاعات بیشتر و ثبت نام

 

 • بررسی انواع انرژی های تجدیدپذیر
 • مبانی سیستم های توربین بادی
 • سیستم های توربین بادی متصل به شبکه
 • سیستم های توربین بادی منفصل از شبکه
 • ایستگاه مانیتورینگ سرعت باد 
 • تحلیل داده ها بر اساس مانیتورینگ

اطلاعات بیشتر و ثبت نام


 class=

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.