کومین زاد یدک

آبگرمکن خورشیدی

شهرستان سنندج

پروژه های آبگرمکن خورشیدی نصب شده در، استان کردستان، شهرستان سنندج

 بیشتر