کومین زاد یدک

آبگرمکن خورشیدی

پروژه آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون

  • پروژه آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون - استان مازندران، شهرستان نوشهر

  • ظرفیت مخزن 200 لیتر

  • بیشتر

پروژه آبگرمکن خورشیدی تحت فشار

  • آبگرمکن خورشیدی تحت فشار- استان مازندران، شهرستان نوشهر

  • تعداد کلکتور: 2 عدد، 30 تیوبه

  • بیشتر