کومین زاد یدک

آبگرمکن خورشیدی

پروژه آبگرمکن خورشیدی تحت فشار

محل اجرا: ویلای شخصی، استان مازندران، شهرستان نوشهر

نوع سیستم: سیستم آبگرمکن خورشیدی تحت فشار

ظرفیت سیستم: 2 عدد کلکتور 30 تیوبه