کومین زاد یدک

آبگرمکن خورشیدی

پروژه آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون

محل اجرا: ویلای شخصی استان مازندران، شهرستان نوشهر

نوع سیستم: سیستم آبگرمکن خورشیدی ترموسیفون

ظرفیت مخزن: 200 لیتر