مولد های برق

فعالیت شرکت در زمینه مشاوره مهندسی مولدهای برق دیزلی و گازی

این شرکت با برخورداری از پرسنل با تجربه، برای ارائه هرگونه مشاوره در زمینه تهیه Plan ،میزان مصرف و خرید  ژنراتور مناسب، تابلو و سایر ملحقات مولد های برق آماده میباشد. 

دیزل ژنراتور

فعالیت شرکت در زمینه نصب و راه اندازی 

با نظر به اینکه نصب مولدهای الکتریکی نیاز به تجربه و تخصص خاص مربوط به این موضوع و توجه به نکات را دارد تا مقدمات راه اندازی و بهره برداری مولد ها فراهم گردد، تیم نصب این شرکت با برخورداری از تجربه کافی آمادگی انجام عمل یا نصب یا نظارت بر نصب براساس استانداردهای شرکت سازنده را دارد.

فعالیت شرکت در زمینه تأمین قطعات اصلی

این شرکت با داشتن نمایندگی از شرکت های معتبر، توانایی تأمین و ارائه کلیه قطعات اصلی دیزل ژنراتورهای
کومینز شامل فیلترها ، قطعات یدکی و کلیه قطعات مکانیکی و الکتریکی را دارا میباشد.

فعالیت شرکت در زمینه نگهداری و تعمیرات

شرکت کومینز یدک با ارائه روش های نوین و کارآمد، آماده عقد قراردادهای کوتاه و بلند مدت در زمینه نگهداری و تعمیرات میباشد از مزایای مهم نگهداری و تعمیرات تشخیص به موقع نقایص پدید آمده و پیشگیری از بروز خسارات سنگین و جبران ناپذیر میباشد. بدیهی است هرگونه ضرورت و اجبار در انجام تعمیرات اساسی زودهنگام و زودتر از زمان مقرر شده توسط شرکت به عنوان خسارت تلقی خواهد شد.

مشتریان ما